ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

**หมายเหตุ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

จากวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็น "วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566" เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โดยสถานที่สอบไม่เปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบ

รูปอื่น ๆ เพิ่มเติม